Noreg leier det største folkehelseprosjektet i historia i EU