Mange er bekymra for korleis KI utfordrar personvernet