Resultat frå mange kliniske studiar har aldri vorte publiserte