Bustadprisane steig meir enn venta – ekspertar spår uendra rente