Ny måling: Tilliten til politikarane nærmar seg botnnivå