Statens havarikommisjon om båtulykke: Mannskapet oppfatta ikkje kollisjonsfaren