Gitarkameratane samlast i Lillebjørn Nilsens bisetjing – skal synge «Se alltid lyst på livet»