Mange veterinærar har hatt alvorlege sjølvmordstankar det siste året