Landbruksministeren fører vidare tollfritak for import av egg