2 millionar kroner til likestillingsarbeid i fiskerinæringa