Regjeringa bruker 21 millionar på å få bukt med polarisering og hets i samfunnet