Fleire skadar hos oppdrettsanlegg etter ekstremvêret – fisk har rømt