Vi blir meir tolerante av relasjonar på tvers av etniske grupper