Vil leggje ned den einaste utdanninga i tannteknikk i Noreg