Stormane ligg bak oss - men det er meir snø i vente