Eksamenar ved Universitetet i Stavanger vart utsette på grunn av vêret