Vedums ekspertar refsar regjeringa for omstridd budsjettgrep