Barneombodet kjem ikkje med heilhjarta støtte til mobilfri skule