Nye fuskereglar for studentar fekk fleirtal i Stortinget