Leddbussane i Rogaland er i drift igjen etter glatt føre