EU-semje om «rett til å reparere» skal gi meir berekraftig forbruk