Inviterer til møte om vern av gyteområde for kysttorsk