Forsvarssjefen trur ikkje det er fare for krig i Noreg