Over 36 millionar kroner til skeive organisasjonar