Toppen Bech er død – blir hylla som ein pioner av kollegaer