Ny feil ved Helseplattforma avdekte – pasientar forsvinn frå ventelistene