Ungdom meiner vald og uthenging er verst på sosiale medium