Uvêret feia buss med passasjerar ut på eit jorde i Lærdal