Vedum: – Fjerning av formuesskatten rammar folk flest