Mange verksemder har ingen plan for å behalde eldre arbeidstakarar