Kunsten å gå av – kven gjorde det best og dårlegast?