Student fekk stipend for å sjå på korleis Emil gjekk frå å vere ramp til rollemodell