48 transportbedrifter melde for brot på køyre- og kviletidsreglane i fjor