Norsk industri brukte 2,4 millionar på jakt og sjøfly