Naturvernarar ankar Førdefjorden-dommen – meiner Efta-domstolen må vurdere han