Regjeringa startar kartlegging etter misjonærbarns oppvekst på internat