Pasient fekk ikkje behandling på sjukehus og døydde