KS greier ut samfunnsteneste for alle – kan gi fleire hender i helse og omsorg