Statens vegvesen testar grøn vinterdrift på Dovrefjell