75 oljearbeidarar blir tekne ut i sympatistreik på Ekofisk