Andreas Bjelland Eriksen seier Geir Pollestad ikkje står for politikken til regjeringa