Desse får støtte til grøn næringsutvikling i regionane