Bedriftsannonser

kundeservice

Bestilling av annonser

Bestill annonse på telefon 70 08 44 00
eller send e-post til: annonse@vestlandsnytt.no

Annonsefristar:
Plassbestilling til tysdag: Torsdag kl. 14.00
Levering av ferdigmateriell: Måndag kl. 10.00.

Plassbestilling til torsdag: Måndag kl. 14.00
Levering av ferdigmateriell: Onsdag kl. 10.00.

Plassbestilling til laurdag: Onsdag kl. 14.00
Levering av ferdigmateriell: Fredag kl. 10.00.

Produksjon

Vikebladet tilbyr produksjon av annonsar.

For meir info om kva vi kan tilby og prisar
ta kontakt på telefon 70 08 44 00 eller send e-post til: annonse@vestlandsnytt.no

Publiseringsklart materiell sendast på e-post til annonse@vestlandsnytt.no

Generell informasjon

Eit annonsedøgn reknast frå midnatt til midnatt. Digitale kampanjar startar rett over midnatt dersom ikkje anna er avtalt.

kundeservice