Leitar etter verdige kandidatar til to lokale prisar