Kultur

Kulturelle Kevin

foto
Ke­vin An­dré Søv­re Myklebust slik man­ge kjen­ner han, på pi­a­no­krak­ken og med eit smil på lur. Bil­det er teke heime hos for­eld­ra Bo­dil og Kato, der Ke­vin An­dré har hal­de hus sidan han for tida pus­sar opp «Kjellaugborg» ute på Sau­re, hu­set han har over­te­ke et­ter bes­te­mor Kjell­aug. Foto: Endre Vorren