Bergsøy Blandakor 50 år – ein god stad å vere

foto