Har vore nonne i Kong Arthurspelet sidan 2000 – spesielt tre faktorar held spel-lysta til Laila oppe