Kultur

Har du ein god idé?

foto
Frå venstre Anne Gerd Bjorvatn-Eneroth (bibliotekleiar), Mona-Grethe Ryssevik (barn og unge), Bjørn Holum (kulturproduksjon), Petter Ole Kopperstad (kulturleiar) og Britt Paulsen (Frivilligsentralen). I midten står konsulentane Arild Stana og Hanne Kjensli som leia OU-prosessen. Foto: Herøy kommune