Samarbeider om fylkesfestival i Herøy – slik blir det