Norge og Russland einige om kvoteavtale

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen er fornøgd etter at Norge og Russland har blitt einige om den norsk-russiske kvoteavtalen for 2021.

DIGITALT: Som følge av koronasituasjonen føregjekk årets forhandlingar digitalt. Her ser vi assisterande departementsråd Morten Berg (delegasjonsleder) signere avtalen på norsk side.    Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

New Articles

– Eg er svært tilfreds med at vi også for neste år har klart å kome til semje om ein avtale som både ivaretek fiskerinæringa sine interesser og er biologisk berekraftig. Dette er eit lyspunkt i ein situasjon der koronapandemien naturleg nok også pregar fiskerinæringa, seier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen, i ei pressemelding.